Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką cookies. x

Takielunek na STS Fryderyk Chopin

Drzewca:

takielunek1.jpg (duże)

 1. Main course yard / Grotreja
 2. Lower main topsail yard / Dolna grotmarsreja
 3. Upper main topsail yard / Górna grotmarsreja
 4. Main topgallant yard / Grotbramreja
 5. Main royal yard / Grotbombramreja
 6. Main sky yard / Grottrumsreja
 7. Mainmast / Grotmaszt
 8. Foremast / Fokmaszt
 9. Flag staff / Flagsztok
 10. Spanker boom / Bom sterżagla
 11. Fore course yard / Fokreja
 12. Lower fore topsail yard / Dolna fokmarsreja
 13. Upper fore topsail yard / Górna fokmarsreja
 14. Fore topgallant yard / Fokbramreja
 15. Fore royala yard / Fokbombramreja
 16. Fore sky yard / Foktrumsreja
 17. Spanker gaff / Gafel sterżagla
 18. Davits / Szlupbelki
 19. Bowsprit / Bukszpryt
 20. Dolphin striker / Delfiniak

Olinowanie stałe:

takielunek2.jpg (duże)

 1. Main shrouds / Grotwanty
 2. Main futtock shrouds / Podwantki grotmarsa
 3. Main topmast shrouds / Grotstenwanty
 4. Main topgallant futtock shrouds / Podwantki grotsalingu
 5. Main topgallant shrouds / Grotbramstenwanty
 6. Head stay / Topensztag
 7. Main topmast stay / Grotstensztag
 8. Main topgallant stay / Grotbramsztag
 9. Main royal stay / Grotbombramsztag
 10. Main sky stay / Grottrumssztag
 11. Fore shrouds / Fokwanty
 12. Fore futtock shrouds / Podwantki fokmarsa
 13. Fore topmast shrouds / Fokstenwanty
 14. Fore topgallant futtock shrouds / Podwantki foksalingu
 15. Fore topgallant shrouds / Fokbramstenwanty
 16. After stays / Achtersztagi
 17. Fore stay / Foksztag
 18. Fore topmast stay / Fokstensztag
 19. Fore topgallant stay / Fokbramsztag
 20. Fore royal stay / Fokbombramsztag
 21. Fore flying stay / Sztag latacza
 22. Fore sky stay / Sztag trumslatacza
 23. Back ropes / Waterbaksztagi
 24. Bob stay / Watersztag
 25. Martingales / Sztagi delfiniaka
 26. Main backstays / Grotpaduny
 27. Fore backstays / Fokpaduny
 28. Bowsprit shrouds / Wanty bukszprytu

Ożaglowanie

Typ ożaglowania: bryg
Powierzchnia żagli: 1 200 m2
Powierzchnia żagli na bukszprycie: 290 m2
Powierzchnia żagli rejowych: 632 m2
Ilość żagli: 22

takielunek3.jpg (duże)

 1. Main course / Grot
 2. Lower main topsail / Grotmarsel dolny
 3. Upper main topsail / Grotmarsel górny
 4. Main topgallant / Grotbramsel
 5. Main royal / Grotbombramsel
 6. Main sky / Grottrumsel
 7. Main staysail / Grotsztaksel
 8. Main topgallant staysail / Grotbramsztaksel
 9. Main royal staysail / Grotbombramsztaksel
 10. Main sky staysail / Grottrumsztaksel
 11. Fore course / Fok
 12. Lower fore topsail / Fokmarsel dolny
 13. Upper fore topsail / Fokmarsel górny
 14. Fore topgallant / Fokbramsel
 15. Fore royal / Fokbombramsel
 16. Fore sky / Foktrumsel
 17. Jib (not used) / Kliwer (nie używany)
 18. Inner jib / Stenkliwer
 19. Middle jib / Bramkliwer
 20. Outer jib / Bombramkliwer
 21. Flying jib / Latacz
 22. Sky jib / Trumslatacz
 23. Spanker / Sterżagiel

Żagiel rejowy i reja (budowa)

takielunek4.jpg (duże)

 1. Lower topsail clewline / Grejtawa dolnego marsla
 2. Lower topsail brace / Bras dolnego marsla
 3. Lower topsail sheet / Szot dolnego marsla
 4. Tackline / Hals
 5. Course sheet / Szot grota (foka)
 6. Outer buntline / Nokgording
 7. Middle buntline / Bukgording
 8. Inner buntline / Mitgording
 9. Stirrup / Szelka
 10. Gasket / Sejzing
 11. Footrope / Perta
 12. Flemish horse / Nokperta
 13. Brace / Bras
 14. Topping lift / Topenanta
 15. Jackstays (fore & aft) / Jaksztagi (przedni i tylny)
 16. Yard / Reja
 17. Lifeline / Linka asekuracyjna
 18. Yard arm / Nok

Sztaksle i kliwry (budowa)

takielunek5.jpg (duże)

 1. Stay / Sztag
 2. Halyard / Fał
 3. Head / Róg fałowy
 4. Leech / Lik wolny
 5. Downhaul / Niderholer (kontrafał)
 6. Bull's eye / Baranek
 7. Luff / Lik przedni
 8. Hank / Raksa
 9. Port sheet / Lewy szot
 10. Starboard sheet / Prawy szot
 11. Clew / Róg szotowy
 12. Foot / Lik dolny
 13. Tack / Róg halsowy
 14. Tackline / Hals